Vann er ikke bare vann
Vann er en molekylær forbindelse mellom to deler hydrogen og en del oksygen, derav den kjemiske formelen H2O. Den kjemiske formelen kan synes enkel, men vann har komplekse kjemiske og fysiske egenskaper ingen enda fullt forstår. Vann er grunnlaget for alt liv på Jorden. Vann har indre vibrasjoner og strukturer. Vann svinger i konstant harmoni med universet. Vann transporterer enorme mengder informasjon og energi.

Vann er essensielt for alt liv 

Uten vann ville det ikke være noe liv. Vann er hovedelementet i kroppen din, ca. 70% av kroppsvekten består av saltvann, konsentrasjonen er lik den som er i havet. Vi er med andre ord vannlevende vesener hvor hovedsubstansen i kroppens masse er vann. Vannmolekyler er ekstremt små og i snitt har et voksent menneske ca 100.0000.0000.0000.0000.0000.0000 vannmolekyler i kroppen. 

Om du ikke drikker nok rent, vitalt vann hver dag vil kroppen din aldri nå sitt fulle potensiale. Om du skal forebygge eller reversere sykdom, er ikke dette på noen som helst måte mulig dersom du ikke tar dette alvorlig. Overse dette og du kommer aldri i mål uansett hvor mye du forsøker.

Vann er en informasjons bringer

Alle kroppens celler består mest av vann og er omsluttet av vann. Dette vannet er i en høystrukturert mikrokrystallisk, frekvenstilpasset og magnetisert form. Dette intercellulære vannet, som det kalles, er i sin reneste form og er påvirket og stabilisert av lyd og lys frekvenser. Vann bærer med seg oksygen og næringsstoffer som vitaminer, mineraler og aminosyrer til alle kroppens celler. Det har en nøkkelrolle i fordøyelsesprosessen. Det frakter bort gift og avfallsstoffer fra celler og vev. Det er med i varmereguleringen av kroppen, det er med på smøring av ledd, det er ingen prosesser i kroppen som ikke er avhengige av vann. 

Kroppen din mister ca.1 liter vann hvert døgn ved fordampning fra hud og lunger, i tillegg kommer tap av vann via urin og avføring. Ved høy lufttemperatur, hard trening eller når du har feber, mister kroppen mer vann og du trenger enda mer vann enn ellers fordi du svetter mer. Om kroppens væskebalanse blir feil påvirker dette alle kroppens prosesser negativt. 


Vannkvalitet


En gang for lenge siden var alt vann på jorden rent og oksygenrikt, hadde riktig pH verdi, var strukturert og vitalt. Kort fortalt det hadde egenskaper som alle livsformer er avhengige av for optimal livskvalitet. Vann er i konstant sirkulasjon og bevegelse i naturen. Vannets kretsløp bidrar til rensing og vitalisering av vannet. Vann som tilføres kjemikalier og giftstoffer mister sin vitalitet og struktur. Når vann må passere i rørsystemer eller blir kjemisk renset blir molekylstrukturen forandret, det dannes store molekylklynger og vannet vil ikke lenger inneha de egenskaper det egentlig har fra naturens side.

Vannbehandling

Molekylær oppbygging av vann Som du nå skjønner kan du ikke overse viktigheten av vitalisert rent vann dersom du skal forebygge og ivareta helsen, eller sette kroppen din i stand til å reversere sykdom. For å få i deg riktig og helsefremmende vann må du gå til anskaffelse av noen hjelpemidler med mindre du har tilgang til en kilde med garantert rent vann, eller smeltevann fra en isbre.

Begynn og drikk rent vitalt vann og få rutine på dette hver eneste dag. Du kommer garantert til å drikke mer vann, ikke bare fordi det smaker godt, du vil også få i deg mer fordi du mest sannsynlig vil leve lenger. Husk, uten rent og riktig vann kan ikke kroppen oppnå sitt fulle potensiale, og du kommer ikke i mål med å sette kroppen i stand til å forebygge eller reversere sykdom på en effektiv måte.

Vannbehandling

Kroppen din trenger vann Du trenger vann for å oppta næringsstoffer og for å transportere dem fram til cellene. Vann må også til for at kroppen skal kunne kvitte seg med avfallsstoffer gjennom avføring, urin, svette og damp ved utånding. Vann vedlikeholder, reparerer og fornyer cellene i kroppen din. Samtidig øker det forbrenningen og demper sultfølelsen. Hvis kroppen får for lite vann forsvarer den seg ved å beholde vannet i de viktigste organene. Har du problemer med for mye vann i kroppen, da kan det også være at du spiser for mye salt, det binder vannet i kroppen. Da trenger du enda mer vann for å fortynne saltet. Drikker du vanndrivende væsker som kaffe, sort te, brus og alkohol så er det også viktig at du husker å drikke tilsvarende mer vann for å veie opp væsketapet. Sjekk fargen på urinen, om morgenen er den oftest konsentrert og mørk, mens den om dagen bør være lys og gjennomsiktig. Da har du drukket tilstrekkelig. Når væskebalansen i kroppen ikke er riktig, kan du ofte merke det i form av uttørringssymptomer som hodepine, konsentrasjonsvansker, svimmelhet og noen ganger også kvalme. Dette er bare akutte symptomer, er du litt dehydrert over tid vil det med sikkerhet føre til sykdom og mye tidligere aldring av cellene i kroppen din.

Behandling av vannet

Tormod har testet ut det meste som finnes av vannfiltre, vannioniserere og vitaliseningsprodukter på markedet de siste 18 årene. Det er mye bra, men også mye som ikke holder mål. Jeg er av den nysgjerrige typen og skal vite alt og plukker alt i fra hverandre for å se hvordan ting virker og hvordan det er bygget opp. Det du ser her av produkter er det jeg har funnet så langt som virker bra, er enkelt i bruk og som gir mye for pengene. Hvilke tiltak du kan eller må gjøre avhenger litt av kvaliteten på vannet der du bor, din helsetilstand, hvor mye du vil legge i dette og hvilke resultater du er interessert i å oppnå. Uansett hva du velger å bruke for å rense vannet med vil jeg anbefale at du også bruker en Granderplate til å vitalisere og strukturere i det minste drikkevannet med. Vann bør også kun oppbevares i glass, og ikke plastflasker.

Hvilke tiltak kan du gjøre?

Vivatap gir deg bedre vann

Det enkleste og billigste for å komme i gang med bedre vann er å benytte Vivatap. Dette er et vannforbedringsprodukt, utviklet og produsert her i Norge. Det ser ut som en liten te-pose som inneholder bl.a. korallsand. Denne fjerner klor og bedrer litt på pH verdien. Det positive strømpotensialet går litt ned, ca. 10-15%. Vivatapposen legges i vannet, og det må settes i sirkulasjon. Eks. kan du røre, eller ta i Vivatap før du fyller i vannet. Virkestoffene i Vivatap (som er 100% naturlige og miljøvennlige) vil da binde klor, tungmetaller, annen forurensning og bakterier i vannet. Med andre ord "fanges" ovennevnte i den lille posen. I tillegg avgir Vivatap viktige mineraler som kalsium og magnesium. Vivatap er mest aktuelt for normalt kommunalt vann som i utgangspunktet skal være greit å drikke. Et steg nærmere optimalt vann Kombiner Vivatap med en Grander vitaliseringsplate. Disse to tiltakene hjelper veldig på vannkvaliteten og kan være en god og rimelig start for mange. Vannet har fremdeles en positiv ladning, pH verdien er kanskje ikke optimal, og vannet inneholder fremdeles uønskede stoffer. Men det er av vesentlig bedre kvalitet enn det var i utgangspunktet om du hentet kommunalt vann fra springen, og det smaker mye bedre bare med disse to tiltakene.

Hydrogenvann generator

Hydrogenvann absorberer lett i kroppen for å øke stoffskiftet og øke kroppens mikrosirkulasjon. Vanngeneratorflasken tilfører vannet en høy hydrogenkonsentrasjon og gir vannet en negativ ladning med ORP fra -300mv til -600mv. Den tilfører kun ren H2 i vannet. Oksygen, ozon og klor separeres ut. Så hydrogenvannet du får er 99,99% rent H2. og ingen klor, oksygen, H2O2, eller ozon. Generer oppløst hydrogen på bare fem minutter eller mindre. Dette vannet er en svært kraftig antioksidant som bedrer immunsystemet ditt. Flasken er laget av glass og er oppladbar. Disse flaskene er en enkel måte å få i seg bedre vann med helsefordeler på. Kan brukes alene, eller sammen med andre tiltak for vannforbedring. For enda bedre vann, putt Vivatap i flasken og sett den på en Grander plate.

Noen av fordelene med Hydrogenvann inkluderer:

- Avgiftning
- Hjelper med sår og sårheling
- Reduserer skader fra frieradikaler
- Skyller tungmetaller fra kroppen
- Hjelper i absorpsjon av andre kosttilskudd
- Forbedret allergi og astma forhold
- Bedre blodsirkulasjon
- Lavere mettede fettnivåer
- Mindre kroppsutmattelse
- Reduserer cellulitter og rynker
- Bedrer pH balansen i kroppen
- Forbedret blodsukker
- Øker hjernekraften

For bedre vannkvalitet om du har normalt kommunalt vann

Skal du fjerne alle uønskede giftstoffer må vannet renses med flere steg med filtre. Kun 1 stk rent kullfilter er ikke nok til å fjerne tungmetaller, medisinrester, uorganiske klorforbindelser etc. Det må flere rensetrinn til dette. Hva du skal bruke av filter avhenger litt av kvaliteten på vannet der du bor. Har du kommunalt kloret vann så er det stort sett fritt for virus og bakterier. Så med slikt vann kan du bruke et filtersystem med tre ulike steg for å få fjernet så mye som mulig. Med et slikt filtersystem fjerner du så å si alle uønskede stoffer, men vannet er derimot ikke optimalt og likt det vannet vi er ment å drikke. pH verdien er ikke optimal, (vanlige filtersystemer har en tendens til å heller senke pH litt) og vannet inneholder fremdeles uønskede frekvens avtrykk. Det er også fremdeles positivt ladet. Så et normalt vannfiltersystem med flere kullfiltre og andre rensemedier gjør ingen forbedringer på pH og ORP.

Et bedre alternativ her er et filtersystem med innebygget mineralfilter. Dette hever pH markant og gjør også vannet minusladet slik at det får antioksidantegenskaper. Dette vil også føre til en reduksjon av molekylstørrelse.

Her ser du et eksempel på et slikt system som renser svært godt, hever pH, og gjør vannet minusladet. Dette er det systemet vi selger aller mest av til de som har kommunalt vann.

Om du har brønn eller borevann

Brønn og borevann kan by på litt flere utfordringer, men du kan også være heldig å ha svært godt vann fra slike kilder. Det vanligste problemet med brønnvann kan være virus og bakterier, tilsig med sprøytemidler fra landbruket, lav pH verdi, og høyt jern og manganinnhold.

Giftstoffer fra landbruket finner du i alle innsjøer og elver i slike områder, det er også flere steder der dette nå har nådd ned til grunnvannet, så giftstoffene kan fraktes langt. Du finner derfor sprøytemidler i borevannet enkelte steder. I borevann kan det ofte være høyt innhold av radon, fluor, jern, mangan og pH kan være lav. Både radon og fluor er stoffer som verken lukter eller smaker, og eventuelle helseeffekter oppstår først etter lang tid. Derfor er det viktig å analysere grunnvann som skal brukes til drikkevann.

Er vannet ditt testet og av grei kvalitet uten ekstreme kilder til radon, jern og mangan kan du benytte et filtersystem med tre filter. Her er det filtre som fjerner så å si alt av kjemikalier og giftstoffer, samt fjerner virus, bakterier og radon. Disse filterpatronene har tilsammen 6 ulike filtertrinn. Med et slikt filtersystem blir vannet trygt å drikke uansett hvor dårlig utgangspunktet er. Slike filtersett har jeg levert til både forsvaret, marinen og hjelpeorganisasjoner.

Med et slikt filtersystem fjerner du så å si alle uønskede stoffer, men vannet er derimot ikke optimalt og likt det vannet vi er ment å drikke. pH verdien er ikke optimal, (vanlige filtersystemer har en tendens til å heller senke pH litt) og vannet inneholder fremdeles uønskede frekvens avtrykk. Det er også fremdeles positivt ladet. Men du har et vann som er garantert trygt å drikke uten noen form for virus og bakterier. Om vannet ditt er veldig surt så er det muligheter for å sette inn et ekstra mineralfilter også på dette systemet for å heve pH. Da får du fire filterpatroner totalt. Kombiner også dette oppsettet med en Grander-enhet.

Har du store problemer med jern, mangan eller mye radon så må du til med større systemer som er langt mer omfattende.

For optimal helse

Om du vil ha vann likt det du finner ute i naturen kan du bruke en vannioniserer. Det er det beste tiltaket du kan gjøre for å få helsebringende drikkevann. En vannioniserer produserer vann med riktig pH verdi siden du selv kan justere nivået. Mange benytter seg av en slik maskin for å få orden på pH balansen i kroppen raskt. Den deler opp molekylstørrelsen, renser vannet og gjør vannet negativt elektrisk ladd. Filteret i en vannioniserer fjerner klor og det meste av urenheter, men det er ikke godt nok dersom du har vann av svært dårlig kvalitet. Det er mulig å montere et separat filtersystem før maskinen for å optimalisere. Den kan også kombineres med en Granderplate.

Ionisert vann er en av de kraftigste antioksidantene som finnes. Med en vannioniserer kan du også lage vann med lavere pH som kan benyttes til hudvask og desinfisering uten bruk av kjemikalier. Så den er et fint tiltak om du vil begrense bruk av kjemikalier. Frukt og grønnsaker som får ligge i alkalisk vann vil få gift og sprøytemidler trukket ut, frukten og grønnsakene blir også negativt ladet. På denne måten kan du forbedre kvaliteten på maten. En vannioniserer er en større investering, så du må se på det som en investering i god helse for deg selv og familien og få rutine på å bruke den på alle områder der det er fordelaktig.

Her ser du et eksempel på en vannioniserer av meget god kvalitet, den er svært enkel i bruk og det er ikke annet vedlikehold enn å bytte selve filteret.

Rens vannet i dusjen

Dusjing i klorvann er skadelig fordi du puster inn klordamp når vannet er varmt, det varme vannet åpner også porene i huden og slipper klor og andre giftige stoffer rett inn i blodet ditt. Klor og giftstoffer fra dusjing fører til problemer på lik linje med å drikke klorholdig vann. Men konsentrasjonen i kroppen blir enda høyere ved å dusje, da det går rett i blodet. Klormengden du får inn i kroppen fra en god varm dusj tilsvarer det å drikke ca 8 glass kloret vann.

Grander Fleksibel Vannbehandler gir deg revitalisert, strukturert vann med molekylstrukturer som det du finner i helt rent vann i naturen. Veldokumentert effekt og stor helsegevinst for både planter, dyr og mennesker. Grander prosessen endrer den indre strukturen av vann og fører vannmolekylene tilbake til en høyere ordnet tilstand, noe som gjør vannet mer stabilt og forsterker vannets selvrensende egenskaper.

Fleksibel vannbehandler for montering på kaldtvannet i springen eller dusjen. Kombiner den gjerne med en vannrenser.

Kjenn forskjellen i dusjen!

Kan også enkelt flyttes eller bringes med på reiser.

Grander vitaliserings plate

Her er denne Granderplaten jeg anbefaler deg å bruke uansett hvilken metode du ellers bruker til å rense vannet ditt med. Denne gir deg revitalisert og strukturert vann med molekylstrukturer som det du finner i helt rent vann i naturen. Granderprosessen endrer den indre strukturen av vann og fører vannmolekylene tilbake til en høyere ordnet tilstand. Grander vitaliseringplate er en treplate hvor det ligger en kobberspiral innvendig som er fylt med informasjonsvann som virker opplivende på alle drikkevarer, matvarer, planter, etc. Passer perfekt til å ha i kjøleskapet, la all mat ligge litt på platen, da vil den smake bedre, holde lengre og bli sunnere for deg. La også all drikke stå på platen i noen minutter. Du kan også ha den inntil kroppen din, mange har den med i senga.

Vannfilter for hele huset, hytten, eller industrien

Flere og flere ønsker også å filtrere alt vannet i hele huset, spesielt etter at de har satt seg litt inn i dette med vann og kanskje fått erfare hvilken forskjell filtrering av drikkevannet utgjør.

Filter for montering på hovedvanninntaket fjerner klor og kjemikalier fra innkommende vannforsyning slik at varmtvann og husholdningsapparater ikke får nedsatt levetid på grunn av forurensninger. Sikrer rent vann i alle kraner, varmtvannstanken og dusjen. Det fjerner lukt, vond smak og farge på vannet. Disse filtrene hindrer ikke vanngjennomstrømning, de renser vannet veldig godt, men ikke like godt som et filter som er beregnet til kun drikkevann, drikkevannsfiltre har flere filtertrinn og mye motstand slik at du mister en del trykk, derfor kan du ikke montere filtre som er beregnet til drikkevann på selve vanninntaket til huset. Du bør ha et eget rensesystem for drikkevannet uansett.

Kommer komplett med en 20” x 4,5” 5 mikron kullfilterpatron. Vær oppmerksom på at denne type filter best egner seg sammen med et Sedimentfilter om du har mye sand, rust og andre partikler i vannet. Filterpatronen bør byttes ca en gang pr år.

Filterhus får du løse og kobles enkelt sammen for å øke ytelsen og kunne fjerne flere urenheter fra vannet.

Dette var en liten presentasjon av noen effektive måter å behandle vannet ditt på. Dette er ting jeg har brukt lang tid på å lete frem og teste ut. Som du har skjønt er det flere hensyn å ta, så du må bare tenke litt og finne ut hva som er best i ditt tilfelle. Noen begynner i det små og utvider bare etterhvert. Alt du ser her kan brukes enkeltvis, eller det kan kombineres på ulike måter alt avhengig av hva du ønsker å oppnå og hvor mye du ønsker å legge i dette.

Det å rense og vitalisere vannet er noe av det viktigste du gjør og noe av det aller første du må få på plass. Dette er en billig investering i helsen til hele familien. Om vi mennesker ikke hadde spredd om oss med gift og kjemikalier og levde slik det er ment vi skal leve så hadde ingen av disse tiltakene vært nødvendige. Så det er veldig synd at det har gått så langt at alt vann er ødelagt kun på grunn av menneskers uforsiktige omgang med gift, ofte i jaget etter penger og profitt. Det gjøres lite for å forsøke å rette opp i dette, så fremtidige generasjoner vil komme til å ha større utfordringer enn det vi har nå. Så jeg håper at snart flere får opp øynene for hva vi egentlig driver med slik at det snart kan bli satt en stopp på alle ødeleggelser av naturen.

Filtre og utstyr finner du på: 

Ønsker du tilgang til hele masterclass til Tormod?

Kontakt oss gjerne for en prat angående beste løsning for deg og dine:

Grander Vannbehandler Brønn
Hot
Ny
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

TILGJENGELIGHET: På lager (0 gjenstander)

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: Powered by nature

Grander vannbehandler for drikkevannsbrønner, beholdere, svømmebasseng og havedammerGRANDER®enkelt sylinderenhet egner seg godt til for å vitalisere mindre volum. Til større volum brukes dobbelt sylinderenheter. I borede brønner brukes en GRANDER enkeltsylinder som henges under eller like over pumpen. I ”åpne”...

4.500,00 kr
Grander plate 29 x 29 cm
Hot
Ny
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

TILGJENGELIGHET: På lager (0 gjenstander)

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: Powered by nature

Gir deg revitalisert, strukturert vann med molekylstrukturer som det du finner i helt rent vann i naturen.Veldokumentert effekt og stor helsegevinst for både planter, dyr og mennesker. Grander prosessen endrer den indre strukturen av vann og fører vannmolekylene tilbake til...

5.200,00 kr
Grander plate 17 x 17 cm
Hot
Ny
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

TILGJENGELIGHET: På lager (0 gjenstander)

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: Powered by nature

Gir deg revitalisert, strukturert vann med molekylstrukturer som det du finner i helt rent vann i naturen. Veldokumentert effekt og stor helsegevinst for både planter, dyr og mennesker. Grander prosessen endrer den indre strukturen av vann og fører vannmolekylene tilbake...

2.450,00 kr
Grander Kretsløp Vannbehandler 1"
Hot
Ny
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

TILGJENGELIGHET: På lager (0 gjenstander)

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: Powered by nature

Kretsløp vannbehandlere benyttes i varme og kjølekretsløpEgner seg for vannbårenvarme,  lukkede kjølesystemer eller varmesystemer. Gir bedre inneklima ved bruk i vannbåren varmeanlegg. Fordelen er at man bl.a. trenger mindre energi til å varme opp vannet. Det blir ingen bakterie eller...

26.600,00 kr
Grander Fleksibel Vannbehandler
Hot
Ny
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

TILGJENGELIGHET: På lager (0 gjenstander)

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: Powered by nature

Gir deg revitalisert, strukturert vann med molekylstrukturer som det du finner i helt rent vann i naturen. Veldokumentert effekt og stor helsegevinst for både planter, dyr og mennesker. Grander prosessen endrer den indre strukturen av vann og fører vannmolekylene tilbake...

6.670,00 kr
Grander energistav
Hot
Ny
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

TILGJENGELIGHET: På lager (0 gjenstander)

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: Powered by nature

Gir deg revitalisert, strukturert vann med molekylstrukturer som det du finner i helt rent vann i naturen.Veldokumentert effekt og stor helsegevinst for både planter, dyr og mennesker. Grander prosessen endrer den indre strukturen av vann og fører vannmolekylene tilbake til...

1.550,00 kr
Grander 3/4" Vannbehandler
Hot
Ny
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

TILGJENGELIGHET: På lager (0 gjenstander)

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: Powered by nature

Grander vannbehandler for montering på vanninntaket i huset. Denne er tilpasset en normal liten bolig og kommer med 3/4" rørgjenger. Gir mange fordeler i og med at alt vannet i boligen blir restrukturert. Mindre energi og strøm til å varme...

21.620,00 kr
Grander 1" Vannbehandler
Hot
Ny
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

TILGJENGELIGHET: På lager (0 gjenstander)

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: Powered by nature

Grander vannbehandler for montering på vanninntaket i hus og bedrifter Denne er tilpasset en større  bolig og kommer med  1" rørgjenger. Gir mange fordeler i og med at alt vannet i boligen blir restrukturert. Mindre energi og strøm til å...

26.600,00 kr

Veien til optimal helse