Det utrolige lyset i denne kalde nordlige himmelen består av ladede partikler kjent som ioner. Deres hvirvlende mønster er forårsaket av påvirkning fra jordens magnetiske nordpol. Dette kalles  nordlyset. Ioner er essensielt for alt liv, dette er elektriske partikler som er smakløse, luktløse og usynlige for det blotte øyet, men de er i og rundt deg på alle kanter. Negative Ioner er en fundamental ting kroppen din trenger. I vår moderne verden med vårt unaturlige forhold til naturen og dens elementer mister du mye av tilgangen til de negative ionene. 

Visse miljøer har en mye høyere konsentrasjon av negative ioner
 
For å ha god helse er du avhengig av å oppholde deg i et miljø med mest negative ioner. I tidligere tider hadde luften vi mennesker pustet inn en mye høyere andel negative ioner. Naturen skaper negative ioner når luftmolekyler brytes av sollys, ved elektriske utladninger som tordenvær, ved fossefall der vann og luft er i bevegelse, i skogen ved plantenes fotosyntese, på fjellet og ved sjøen der det bølger eller blåser er det overflod av negative ioner i luften. Det er grunnen til at du får mer energi og føler deg mer våken i slike omgivelser. 

Jordkloden er også et stort batteri og det er en konstant flyt av negative elektroner som strømmer ut. Det å ha direkte bakkekontakt nøytraliserer statisk elektrisitet i kroppen og gir deg overskudd av negative elektroner. Ved å oppholde deg i miljøer som isolerer deg fra elektronene, skaper du helseproblemer for deg selv. 

Negative ioner bidrar til mer oksygen til hjernen og alle kroppens organer, noe som påvirker hele kroppen positivt. I bystrøk med mye industri og elektriske installasjoner er luften tettpakket med positive ioner som påvirker deg negativt. Alle elektriske installasjoner avgir positive ioner. Ser du da sammenhengen med at du kan bli tappet for energi ved å sitte inne i et hus eller på et kontor?

Å sitte på et kontor omgitt av elektriske installasjoner som PC, skrivere, trådløse nettverk, lysstoffrør etc. har en svært negativ effekt på kroppen din. Et kontormiljø har meget høye konsentrasjoner av positive ioner. Er du av typen som blir værsyk så vil du med sikkerhet få ekstra problemer når du oppholder deg inne i lengre tid i slike miljøer. Det å oppholde deg i et miljø med mest positive ioner forsurer kroppens miljø. 

Negative ioner er helt essensielt for god helse og en forutsetning for alt liv. Hvilket miljø du oppholder deg i, maten du spiser, vannet du drikker og om du har direkte kontakt med bakken er faktorer som påvirker konsentrasjonen av ioner i kroppen. Bruk en kraftig luftrenser med ionegenerator inne i boliger og kontorer for å kompensere mangelen på negative ioner, det kan hjelpe veldig.

Mange mennesker opplever å bli det som kalles værsyke. Om du allerede har et underskudd på negative ioner fra før, som følge av fraværet av bakkekontakt, puster mest luft inne og spiser og drikker feil, kan du merke mest til dette fenomenet siden kroppen din da allerede har et surt miljø. Med lavtrykk over en lengre periode er det mange som får psykiske problemer, de føler seg nedstemte og uopplagte. Under slike forhold blir kroppen utsatt for større mengder positive ioner, dette påvirker nervesystemet og dannelsen av bl.a. serotonin. Er du av typen som opplever å bli værsyk burde du prøve å gå ut og stå barbent på bakken neste gang du opplever ubehag, da kan du kjenne at ting forandrer seg i kroppen, hodepine er ofte borte etter kun kort tid.

Oppholder du deg i rom med mange elektriske installasjoner, så vil dette påvirke kroppen negativt siden det her er overskudd av positive ioner, dette er et miljø du risikerer å bli syk i. Det er derfor utrolig viktig å komme seg ut i ren, frisk luft og få balansert kroppen.

Det samme gjelder dine matvaner. Spis mat med mye elektroner. Dette påvirker pH-verdien i kroppen, øker oksygenkonsentrasjonen og forhindrer problemer med værsyke. Basedannende alkalisk fersk mat som er nyhøstet er levende ved at den har et stort antall elektroner og livsenergi i seg. Gå barbent og ligg på et jordingslaken. Sett ut et fat med vann som kan fordampe i huset ditt, dette skaper negative ioner. Bruk et Ionic energibad, dette tilfører enorme mengder negative ioner til kroppen. Drikk høyalkalisk vann. Fjern alle trådløse innrettinger. Summen av alle disse små tiltak vil hjelpe kroppen din i balanse på mange plan.

De beste produktene vi har for tilføring av negative ioner er:

+Legg til innhold, please!

Denne delen inneholder for øyeblikket ikke noe innhold. Legg til innhold i denne delen ved å bruke sidefeltet.

Veien til optimal helse