Ny
-15%
Forhåndsbestill
Ikke på lager

Selenitt Lommestein 5cm

PRODUKT TYPE:

129,00 kr110,00 kr

Handle for mer enn 1.000,00 kr for å få gratis frakt!
PRODUKTINFORMASJON
PRODUKTINFORMASJON

SELENITT LOMMMESTEIN 5CM

Str: 5-7cm
Fantastisk selenitt lommestein med en jevn finish. Selenitt er ofte assosiert med å fjerne negativ energi og rense følelser og som et verktøy i utøvelse av meditasjon, yoga og reiki.

NB: Selenitten er blant våre "skjøreste" steiner og naturlige innvendige "skader/streker/inklusjoner" er så og si på alle stener.
Så lenge overflaten er glatt og uten brudd, anses stenen som komplett og hel.

Fra vår artikkel på sagamesser.no om Selenitt
Skjermer en person, eller sted, fra utsiden.
Fjerner energiblokker fra de fysiske og eteriske legemene. Øker hastigheten på en åndelig vekst. Hjelper tilkobling med guider, erkeeengler og høyere selvtillit. Meditere med selenitt for å utforske tidligere og fremtidige liv. Bring mental klarhet og avslører det større bildet bak et hvilket som helst problem
Rydder, åpner og aktiverer kronechakraen, i tillegg til de høyere chakraene.
Beroliger en person med fred og en følelse av ro.
Brukes for lykke og beskyttelse.
Selenitt er en kobling til lyskilden.
Les mer ved å klikke på linken nedenfor.

 

HEALERSTENEN KORT
Leveres med steinkort i farger og gaveboks/gavepose
(1 gaveboks/pose pr.ordre - det betyr at vi kan legge flere produkter i 1 gaveboks/pose)
Med forbehold om at vi til tider, men veldig sjelden, kan være utsolgte for steinkort og gaveboks.

 

SELENITE WORRYSTONE

Size: 5-7cm
Fantastic selenite pocket stone with a smooth finish. Selenitis is often associated with removing negative energy and purifying emotions and as a tool in the practice of meditation, yoga and reiki.

NB: Selenite is among our "most fragile" stones and natural internal "damage / streaks / inclusions" are on virtually all stones.
As long as the surface is smooth and without fractures, the stone is considered complete and intact.

From our article on sagamesser.no about Selenite
Displays a person, or place, from the outside.
Removes energy blocks from the physical and etheric bodies. Increases the speed of spiritual growth. Helps connect with guides, archangels and higher self-esteem. Meditate with selenite to explore past and future lives. Bring mental clarity and reveal the bigger picture behind any problem
Cleans, opens and activates the crown chakra, in addition to the higher chakras.
Soothes a person with peace and a sense of calm.
Used for happiness and protection.
Selenite is a link to the light source.
Read more by clicking on the link below.


HEALER STONE CARD
Comes with stone card in colors and gift box / gift bag
(1 gift box / bag per order - this means we can put more products in 1 gift box / bag)
Subject to the fact that at times, but very rarely, we may be sold out for stone cards and gift boxes

Selenitt Lommestein 5cm

Selenitt Lommestein 5cm

129,00 kr110,00 kr