Ny
-23%
Forhåndsbestill
Ikke på lager

Røykkvarts

PRODUKT TYPE:

53,00 kr41,00 kr

Handle for mer enn 1.000,00 kr for å få gratis frakt!
PRODUKTINFORMASJON
PRODUKTINFORMASJON

RØYKKVARTS

Medium pluss/stor str 1,75-3cm - Særdeles god kvalitet

KRAFTSTEN
Kan fjerne frykt og mindreverdskomplekser. Symboliserer økt sexlyst og vitalitet.
Jeg lever! Grip dagen!

Leveres med steinkort i farger og gaveboks/gavepose
(1 gaveboks/pose pr.ordre - det betyr at vi kan legge flere produkter i 1 gaveboks/pose)
Med forbehold om at vi til tider, men veldig sjelden, kan være utsolgte for steinkort og gaveboks.

NATURSKATT KLASSIFISERT

Denne produktet er fysisk plukket ut hos produsent/leverandører av vår ekspert på geologi som har over 30 års erfaring.
Vi kan garantere kvalitet og kvalitet. Dette produktet får Naturskatt klasse 1 som er høyeste klassifisering. Vi klassifiserer utifra en helhetsvurdering av steinen. Uavhengig av om stenen klassifiseres som klasse 1 eller 3, er den uansett ekte.

NB: I 1 års tid fremover vil mange av våre stener få NATURSKATT klassifisering. Prosessen vil ta lang tid, så ikke tro at vi ikke kan klassifisere noe som er ekte eller av god kvalitet. Det vil ta lang tid å utføre denne endringen. Vi vil også fortsatt kjøpe partier som ikke blir fysiske kontroller av oss hos produsenten. Disse vil uansett kjøpe kjøp av butikkleverandører som har sine egne kontrollmekanismer. Og jeg vil i mange tilfeller være av god kvalitet. Det vil også komme en egen nettside for NATURSKATT.

SMOKE QUARTZ

Medium plus/large size: 1.75-3cm - Excellent quality

POWER STONE
Can remove fear and inferiority complexes. Symbolizes increased sex drive and vitality.
I live! Seize the day!


Comes with stone card in colors and gift box / gift bag
(1 gift box / bag per order - this means we can put more products in 1 gift box / bag)
Subject to the fact that at times, but very rarely, we may be sold out for stone cards and gift boxes.

 

NATURAL TREASURE CLASSIFIED

This product is physically selected from the manufacturer / suppliers by our expert in geology who has over 30 years of experience.
We can guarantee quality and quality. This product receives Natural Tax class 1 which is the highest classification. We classify based on an overall assessment of the stone. Regardless of whether the stone is classified as class 1 or 3, it is genuine anyway.

NB: For the next 1 year, many of our stones will receive a NATURAL TREASURE classification. The process will take a long time, so do not think that we can not classify something that is genuine or of good quality. It will take a long time to make this change. We will also continue to buy lots that do not become physical checks by us at the manufacturer. These will in any case buy purchases from store suppliers who have their own control mechanisms. And in many cases I want to be of good quality. There will also be a separate website for NATURAL TREASURE.

Røykkvarts

Røykkvarts

53,00 kr41,00 kr