Ny
-33%
Forhåndsbestill
Ikke på lager

Opalitt

PRODUKT TYPE:

55,00 kr37,00 kr

Handle for mer enn 1.000,00 kr for å få gratis frakt!
PRODUKTINFORMASJON
PRODUKTINFORMASJON

OPALITT
Str: Medium stor/stor - 12-20 gram - AAA kvalitet

Kan bearbeide negative tanker, lyse opp sinnet og gi glede. Symboliserer rikdom både fysisk og i sjelen, og kan gi ro og harmoni.
Kan hjelpe ved lærevansker.

Menneskeskapt stein som inneholder Dolomitt blandet med metall.
Selv om den er menneskeskapt, har den en høy energi, fjerner energiblokkeringer og er ideell som meditasjonssten. Når du er igjennom store forandringer i livet, er Opalitt med på å holde deg i balanse. Gjør at du våger deg inn i nye og "litt skremmende" situasjoner. Skaper plass til egne ideer og stimulerer evnen til å samle tanker og formulere seg i tale.
En sten som hjelper til i seksuallivet..

Chakra: krone  Nøkkelord: Energi og mot

Les mer om Opalitt i vår egen artikkel. Klikk på link nedenfor.

JEG VÅGER! STENEN STENKORT
Leveres med steinkort i farger og gaveboks/gavepose
(1 gaveboks/pose pr.ordre - det betyr at vi kan legge flere produkter i 1 gaveboks/pose)
Med forbehold om at vi til tider, men veldig sjelden, kan være utsolgte for steinkort og gaveboks.

 

OPALITE
Size: Medium large / large - 12-20 grams - AAA quality

Can process negative thoughts, lighten the mind and give joy. Symbolizes wealth both physically and in the soul, and can provide peace and harmony.
Can help with learning disabilities.

Man-made stone containing Dolomite mixed with metal.
Although man-made, it has a high energy, removes energy blockages and is ideal as a meditation stone. When you are going through major changes in life, Opalite helps to keep you in balance. Makes you venture into new and "a little scary" situations. Creates space for own ideas and stimulates the ability to gather thoughts and formulate oneself in speech.
A stone that helps in sex life ..

Chakra: krone Keywords: Energy and courage

Read more about Opalite in our own article. Click on the link below.

I DARE! THE STONE CARD

Comes with stone card in colors and gift box / gift bag
(1 gift box / bag per order - this means we can put more products in 1 gift box / bag)

Subject to the fact that at times, but very rarely, we may be sold out for stone cards and gift boxes.


http://www.sagamesser.no/opalitt/
Opalitt

Opalitt

55,00 kr37,00 kr