Hot
New
Pre-order
Out stock

Meditasjonspute Halvmåne Indian style

799,00 kr

Hurry! Only 0 Left in Stock!

Handle for mer enn 1.000,00 kr for å få gratis frakt!
PRODUCT INFORMATION
PRODUCT INFORMATION

LOTUS DESIGN HALVMÅNE MEDITASJONSPUTE I FARGEN PETROL

Høyde: 12-14 cm

Yoga halvmånepute Petrol er den ideelle sitteputen for de som foretrekker å sitte med ben i kors.

Yoga Halvmåne i Petrol for kryssede ben
Denne yoga-sitteputen i halvmånestørrelse er klassisk blant halvmånemeditasjonsputene. Til tross for den mindre sitteplassen (sammenlignet med våre runde meditasjonsputer), tilbyr den høy sittekomfort, fordi gjennom sin form kan føttene krysses og finne nok plass til å sitte avslappet foran kjønnsbeinet. Det er en meditasjonspute for folk som enten kan sitte godt med ben i kors, men fortsatt trenger et høyere sittefundament eller for personer som ikke kan sitte i hælpassformen, men ikke har problemer med å sitte med ben i kors.

Sitt lenge i meditasjon for å slappe av
På grunn av sin ergonomiske form finner du deg raskt i riktig sittestilling med denne puten. Ryggraden er lett foroverbøyd og dermed kan du holde deg i oppreist stilling i lengre tid og nyte meditasjon. Mens du sitter, vær oppmerksom på at knærne berører gulvet hvis mulig. Da har du en stabil sittestilling som berører gulvet henholdsvis puten på tre punkter.

Vi legger vekt på kvalitet
Med denne typen pute kan du meditere optimalt og tilfredsstillende. Vi bruker til Yoga-puten en slitesterk og langvarig bomullstwill laget av ren bomull. Produksjonen av denne puten er gjort på en meget solid måte og gjør puten slitesterk slik at du skal kunne ha glede av den lenge.

Størrelse sitteplass, 42x14 cm; høyde 12 cm
Knik med kant
Glidelås under (tvers)
Med separat innløp
Fylling med bokhvete
Trekk kan vaskes på 30 °C
Vekt ca. 2,1 kg
Laget av mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

LOTUS DESIGN HALF MOON PETROL

Height: 12-14cm

The yoga half moon cushion in petrol is the ideal seat cushion for those who prefer sitting with crossed legs.

The Yogamoon in petrol for Crossed Legs

This half-moon size yoga sitting cushion is classic among the half-moon meditation cushions. In spite of the smaller sitting space (compared to our round meditation cushions), it offers a high sitting comfort, because through its form the feet can be crossed and find enough space for relaxed sitting in front of the pubic bone. It is a meditation cushion for people who can either sit well with crossed legs but still need a higher sitting foundation or for people who cannot sit in the heel-fit but do not have any problems sitting with crossed legs.

Long Sitting in Meditation to Relax

Due to its ergonomic form you quickly find into the right sitting position with this cushion. The spine is slightly bent forward and thus you can stay in an upright position for a longer time and enjoy meditation. While sitting, pay attention that your knees touch the floor if possible. Then you have a stable sitting position which touches the floor respectively the cushion on three points.

We Pay Attention to Quality

With this type of cushion, you can meditate optimally and satisfactorily. We use for the Yoga cushion a hard-wear and long-lasting cotton twill made of pure cotton. Production of this cushion is done in a very solid way and makes the cushion durable so that you will be able to enjoy it for a long time.

  • Size sitting space, 42x14 cm; height 12 cm
  • Kink with border
  • Zipper below (across)
  • With separate inlet
  • Filling with buckwheat
  • Cover washable at 30 °C
  • Weight ca. 2,1 kg
  • Made by people with disabilities
Meditasjonspute Halvmåne Indian style

Meditasjonspute Halvmåne Indian style

799,00 kr