Hot
New
-40%
Pre-order
Out stock

Kobberflaske Paisley

699,00 kr424,00 kr

Hurry! Only 0 Left in Stock!

Handle for mer enn 1.000,00 kr for å få gratis frakt!
PRODUCT INFORMATION
PRODUCT INFORMATION

Kobberflaske Paisley

Flasker laget av kobber (tamba) har blitt brukt i India i over 2000 år. Ifølge Ayurveda bringer den gamle kunsten i India til å drikke vannet som er lagret i en kobberflaske, balanse til de tre energiene, kjent som Dosha (Vata-luftelementer, Kappa-vannelementer og Pitta-Fi-elementer) - som sirkulerer inne i mennesket kropp. Yogi og Yogini kobberflasker er spesielt designet og opprettet, og holder disse fordelene med kobber i tankene. • Gleden av å drikke rent vann• Kun egnet for vann. Ikke for melk, sitrus og sure væsker

Rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger: Ikke vask flasken i oppvaskmaskin. Rengjør med naturlig oppvaskmiddel, myk svamp og lunka vann.

For å skinne bruk sitronskiver eller en kobber polish

Må ikke utsettes for direkte sollys

NB: Som et resultat av oksidasjon vil fargene på en kopperflaske endres over tid. Det er også naturlig for kobber å vise flekker. Begge er et resultat av kobberens naturlige egenskaper og har ingen negativ effekt på drikkevann fra en flaske som denne.

Innhold ml 750

Materiale Kobber

Info om bruk av Kobber i USA. Via en vitenskaplig undersøkelse stemmer det faktisk at kobber dreper bakterier og annet mikro"shiit" i vannet. Det skyldes at kobberet skiller ut et stoff som angriper bakterier. Så nå er det bestemt at all metall på pasientrom og operasjonsstuer skal over tid skiftes til kobber...

Tips: Sett kobberflaska med vann i kjøleskapet over natta. Flasken er mest effektiv etter 6 timer..

NB: Alle våre flasker er av kun kobber.(ikke aluminium)

Copper bottle Paisley

Bottles made of copper (tamba) have been used in India for over 2000 years. According to Ayurveda, the ancient art of India to drink the water stored in a copper bottle brings balance to the three energies known as Dosha (Vata aerial elements, Kappa water elements and Pitta-Fi elements) - which circulate inside the human body . Yogi and Yogini copper bottles are specially designed and created, keeping these benefits of copper in mind. • The pleasure of drinking clean water • Only suitable for water. Not for milk, citrus and acidic liquids

Cleaning and maintenance instructions: Do not wash the bottle in the dishwasher. Clean with natural dishwashing detergent, soft sponge and lukewarm water.

To shine use lemon slices or a copper polish

Do not expose to direct sunlight

NB: As a result of oxidation, the colors of a copper bottle will change over time. It is also natural for copper to show stains. Both are a result of the natural properties of copper and have no negative effect on drinking water from a bottle like this.

Contents ml 750

Material Copper

Info on the use of Copper in the USA. In fact, a scientific study shows that copper kills bacteria and other micro "shiit" in the water. This is because copper secretes a substance that attacks bacteria. So now it has been decided that all metal in patient rooms and operating rooms will over time be changed to copper ...

Tip: Put the copper bottle with water in the refrigerator overnight. The bottle is most effective after 6 hours ..

NB: All our bottles are made of copper only (not aluminum)

Kobberflaske Paisley

Kobberflaske Paisley

699,00 kr424,00 kr