Hot
New
-16%
Pre-order
Out stock

Bolster Hvit Flower of Life

799,00 kr679,00 kr

Hurry! Only 0 Left in Stock!

Handle for mer enn 1.000,00 kr for å få gratis frakt!
PRODUCT INFORMATION
PRODUCT INFORMATION

Bolster Hvit Flower of Life

Vår bolster med livsblomst-trykk, indre og ytre deksel i 100 % økologisk bomull, fylt med naturlig bokhveteskall. Av den totale støtten er 6 % økologisk. Organic Content Standard (OCS Blended) sertifisert.(*)

Bolster
En bolster er en kompakt pute i rund eller rektangulær form. Bolsteren er designet for å støtte rygg-, nakke-, korsrygg- eller knehuler under gjenopprettende yogastillinger og støtter en dypere avslapning.

Livets blomst
Livets blomst er et symbol fra hellig geometri og symboliserer enheten i alt innenfor livets skapelse.


Justerbar og etterfyllbar
Våre bolster er fylt med bokhveteskall. Dette sikrer en jevn fordeling og dermed optimal komfort. Polstringen kan suppleres eller reduseres etter ønske.
Bokhveteskallene i bolsteret vil sette seg etter en stund, så for å opprettholde best komfort, må den fylles på en gang i blant. Se vår bokhveteskall-fylling, nummer 9846/2 (bestilles separat).


Produktspesifikasjoner
OCS Blended-sertifisert(*), laget i henhold til GOTS-standarder
Materiale yttertrekk(**): 100 % økologisk bomull, med glidelås nederst.
Materiale indre deksel: 100 % økologisk bomull, med lukkekorde.
Fyll: bokhveteagner av beste kvalitet, ingen ujevnheter.


* Organic Content Standard (OCS) gjelder for alle ikke-matprodukter som inneholder 5-100 % organisk materiale. Den verifiserer tilstedeværelsen og mengden av organisk materiale i et sluttprodukt. Den sporer strømmen av et råmateriale fra kilden til det endelige produktet, og denne prosessen er sertifisert av en akkreditert tredjepart. Det gir mulighet for transparent, konsistent og omfattende uavhengig evaluering og verifisering av påstander om innhold av organisk materiale på produkter.

** Med hver nye bestilling kan det være en liten forskjell i farge på grunn av ulike fargebad.

Materiale Bomull og bokhveteskall

Størrelse cm 60x16

Bolster Round Flower of Life

Our bolster with flower of life print, inner and outer cover in 100% organic cotton, filled with natural buckwheat chaff. Of the total bolster, 6% is organic. Organic Content Standard (OCS Blended) certified.(*)

Bolster
A bolster is a compact cushion in a round or rectangular shape. The bolster is designed to support back, neck, lower back or knee cavities during restorative yoga postures and supports a deeper relaxation.

Flower of Life
The Flower of Life is a symbol from sacred geometry and symbolises the unity of everything within life's creation.


Adjustable and refillable
Our bolsters are filled with buckwheat chaff. This ensures an even distribution and therefore optimal comfort. The padding can be supplemented or reduced as desired. 
The buckwheat hulls in the bolster will settle after a while, so to maintain best comfort, it needs to be refilled once in a while. See our Buckwheat filling, number 9846/2 (to be ordered separately).


Product specifications
OCS Blended certified(*), made in accordance with GOTS standards
Material outer cover(**): 100% organic cotton, with zipper on bottom.
Material inner cover: 100% organic cotton, with closing chord.
Filling: buckwheat chaff of finest quality, no irregularities.


* The Organic Content Standard (OCS) applies to any non-food product containing 5-100% organic material. It verifies the presence and amount of organic material in a final product.  It tracks the flow of a raw material from the source to the final product and this process is certified by an accredited third party. It allows for transparent, consistent and comprehensive independent evaluation and verification of organic material content claims on products. 

** With each new order there can be a slight difference in colour due to different dye baths. 

Material Cotton and Buckwheat

Size cm 60x16

Bolster Hvit Flower of Life

Bolster Hvit Flower of Life

799,00 kr679,00 kr