Ny
-23%
Forhåndsbestill
Ikke på lager

Aventurin Grønn

PRODUKT TYPE:

49,00 kr38,00 kr

Handle for mer enn 1.000,00 kr for å få gratis frakt!
PRODUKTINFORMASJON
PRODUKTINFORMASJON

GRØNN AVENTURIN

Str: Medium pluss - stor. 1,5-3cm

Aventurin Grønn er en stein av velstand. Det styrker lederskapskvaliteter og besluttsomhet. Fremmer medfølelse og empati. Oppfordrer utholdenhet.

Kan gi hell i både kjærlighet, arbeide og pengesaker.

Det hevde at den gir balanse i den mannlige og den kvinnelige energien.

Aventurin Grønn er en hjertechakrastein, den er alltid klar til å vekke følelsene av fjern kjærlighet og fantasi, men på en måte som føles sterk og sunn, alltid klar til å reise deg opp. Det er en dyne, en harmonisator og en super hendig stein å ha gjemt på seg selv for alle de som ønsker å bringe litt mer flaks inn i sin verden. Enten du trenger litt ekstra rikdom, en ekstra overflod av kjærlighet og vennskap, eller bare litt mer vekst, vil Aventurin Grønn én ting – at du skal lykkes med alle dine fantastiske bestrebelser, uansett hvor store eller små de måtte være.


Chakra: Hjerte
Farge: Varierer fra lys grønn til mørk grønn

Aventurin er en form for kvarts eller kvartsitt, karakterisert ved sin aventurescence og tilstedeværelsen av mineral inneslutninger som altsp gir denne glitrende eller glitrende effekt betegnet aventurescence. Den vanligste farge av aventurin er grønn, men den kan også være oransje, brun, gul, blå eller grå.

Den vanligste inklusjonen i aventurin er fuchsitt, en grønn kromrik glimmer. Bare noen få prosent fuchsitt i volum kan gi en distinkt grønn farge til aventurin.

Aventurin Grønn har en litt lavere hardhet enn kvarts og jo mer prosentvis inklusjon, jo mykere blir den.

Les mer om Grønn Aventurin i vår artikkel. Se link nedenfor

Horoskopssten: Væren

Leveres med steinkort i farger og gaveboks/gavepose
(1 gaveboks/pose pr.ordre - det betyr at vi kan legge flere produkter i 1 gaveboks/pose)
Med forbehold om at vi til tider, men veldig sjelden, kan være utsolgte for steinkort og gaveboks.

 

GREEN AVENTURINE

Size: Medium plus - large. 1.5-3cm

Aventurine Green is a stone of prosperity. It strengthens leadership qualities and determination. Promotes compassion and empathy. Encourages perseverance.

Can give success in both love, work and money matters.

It claims that it provides balance in the male and female energy.

Aventurine Green is a heart chakra stone, it is always ready to arouse the feelings of distant love and imagination, but in a way that feels strong and healthy, always ready to rise. It is a duvet, a harmonizer and a super handy rock to have hidden on itself for all those who want to bring a little more luck into their world. Whether you need a little extra wealth, an extra abundance of love and friendship, or just a little more growth, Aventurine Green wants one thing - that you should succeed in all your wonderful endeavors, no matter how big or small they may be.


Chakra: Heart
Color: Varies from light green to dark green

Aventurine is a form of quartz or quartzite, characterized by its adventure scene and the presence of mineral inclusions that altsp gives this sparkling or sparkling effect termed adventure scene. The most common color of aventurine is green, but it can also be orange, brown, yellow, blue or gray.

The most common inclusion in aventurine is fuchsit, a green chromium-rich mica. Only a few percent fuchsit in volume can give a distinct green color to aventurine.

Aventurine Green has a slightly lower hardness than quartz and the more percentage inclusion, the softer it becomes.

Read more about Green Aventurine in our article. See link below

Horoscope Stone: Aries

Comes with stone card in colors and gift box / gift bag
(1 gift box / bag per order - this means we can put more products in 1 gift box / bag)
Subject to the fact that we can at times, but very rarely, be sold out for stone cards and gift boxes.

Aventurin Grønn

Aventurin Grønn

49,00 kr38,00 kr