Oksygen, også kalt surstoff, er en gass som er fargeløs, uten smak, lukt og det vanligste grunnstoffet på jorden. Oksygen utgjør ca. 21% av atmosfæren og luften du puster inn, resten er i stor grad nitrogen. 

Plantenes fotosyntese bruker sollys og vann for å omdanne karbondioksid til næring, et biprodukt her er oksygen. Grønne planter renser derfor luften i hjemmet ditt. Utåndingsluften din inneholder karbondioksid som planten trenger, og den gir deg tilbake oksygen, så dette er en fin byttehandel. 

Alle kroppens celler er avhengige av oksygen, og dette er et av kroppens viktigste drivstoff. Cellene er avhengige av oksygen bl.a. til de biokjemiske prosessene som omdanner næringsstoffer til energi.

Oksygen i blodet 

Når du puster inn luft passerer oksygenet over en tynn membran inn til de røde blodcellene. Her frakter blodet det rundt til alle kroppens celler som utgjør vev og organer. Blodet består av bl.a. blodceller og ca. 90% vann. 99% av blodcellene er røde. Hovedoppgaven til de røde blodcellene er å frakte oksygen og næringsstoffer. Inne i de røde blodcellene er det proteiner som kalles hemoglobin, dette virker som en magnet og trekker til seg oksygen. Ved trening og fysisk aktivitet trenger spesielt muskelcellene mer oksygen, du puster derfor raskere og hjertet slår fortere for å dekke det økte behovet for oksygen. 

Naturlovens 5 elementer 

Av de fem elementære elementene i naturlovene som kroppens celler trenger er oksygen noe av det viktigste. Mangel på oksygen er det første du dør av om det skulle bli for lite. Du kan gå mange dager uten mat, noen få dager uten vann, og lengre tid uten sollys, men blir det mangel på oksygen vil du dø i løpet av minutter. En frisk hjerne forbruker ca. 25% av kroppens oksygenforsyning, om blodtilførselen stopper opp i mer enn ca. 4 minutter vil hjernecellene raskt begynne å dø. 

Hvordan oppstår oksygenmangel? 

Årsaken til oksygenmangel kan være flere. En lite aktiv livsstil eller lite røde blodceller og hemoglobin i blodet/lav blodprosent, feilkonstruerte cellemebraner og lav pH er vanlige årsaker. Som du ser i kapittelet om ioner og pH er kroppen elektrisk ladet, den skal ha et overskudd av elektroner som er negativt ladede partikler slik at den er svakt alkalisk. Blodårer, vener og blodlegemer er negativt ladet. Pluss og minus tiltrekker hverandre, minus og minus frastøter hverandre. Når blodårer og vener samt blodceller er negativt ladet vil de frastøte hverandre slik at blodcellene flyter fritt og ikke klistrer seg fast i hverandre. Om blodet og kroppen får mangel på elektroner(-) og andelen protoner(+) øker, vil pH verdien gå ned, og blodcellene vil begynne å tiltrekke hverandre og henge fast i hverandre. 

Det samme fenomenet ser du blant annet om du utsettes for mobilstråling og trådløse nettverk. Dette medfører at det blir lange formasjoner og klumper av blodet, og det blir oksygenfattig. Dette reduserer blodcellenes evne til å frakte oksygen til alle kroppens celler. Dette øker også risiko for blodpropp og gir økt blodtrykk. 

Veien til optimal helse