Jorden er ikke bare en livløs stor klump med stein! Jorden er full av pulserende energier som alle levende arter er en integrert del av, og som vi alle er avhengige av å være i kontakt med. 

Det er med jordkontakt som de andre elementene i naturlovene. Mangel på dette elementet vil medføre forstyrrelser i kroppens kjemi og elektromagnetiske systemer. Dette vil på sikt føre til sykdom selv om du skulle ta hensyn til alle de andre elementene som må være på plass for at cellene i kroppen din skal fungere. 

Det å ha direkte bakkekontakt og få fysisk kontakt med Jorden er noe av det enkleste og beste du kan gjøre for din helse. Det finnes knapt noen andre tiltak som har like stor innvirkning på helsen i sin helhet som det  å komme i kontakt med Jorden.

Energier 
Jordens magnetfelt er kjent for de fleste, dette feltet påvirker oss positivt og er en medvirkende faktor for kroppens funksjoner. Det mange ikke vet eller tenker på er at jorden også er som et stort batteri som sender ut strømmer med negative elektroner. Jorden er negativt elektrisk ladet akkurat som kroppen, og alle dens celler. For optimal helse og normale kroppsfunksjoner er du helt avhengige av å være i kontakt med jorden. Da det regenererer, utjevner og vedlikeholder kroppens naturlige elektriske potensiale. 

Den evige og utømmelige energien som konstant strømmer ut av jorden har en legende kraft på alt levende. Vitenskapelige studier og forskning har konstatert at du har enorme helsegevinster ved å koble deg på dette energifeltet. Man kaller dette jording, og det er så enkelt som å sove, ligge, sitte og gå barbeint på jordens overflate. Enkelt og egentlig veldig naturlig og noe vi alltid har gjort tidligere. 

Ved å ha daglig rutine på dette enkle fenomenet vil du umiddelbart utjevne kroppens elektriske potensiale til det samme som er i jorden. Dette synkroniserer den innvendige biologiske klokken, tilfører antioksidanter, nøytraliserer statiske spenninger, balanserer nervesystemene, og gir de rette forutsetninger for at alle kroppsfunksjoner virker i perfekt harmoni.