Dette er på en måte to sider av samme sak. Alt liv er energi, energi er pulserende frekvenser. Alle nervepulser i kroppen din er elektriske signaler, og hver celle i kroppen din er en liten kraftstasjon som genererer energi. Du dør når denne livsenergien blir borte. Energi er også næring til kroppen. Hvor mye energi er det i maten du spiser? Vi snakker ikke om kalorier, vitaminer, mineraler, fett og proteiner, men livsenergi. Alt levende har livsenergi i form av strøm som er elektronpartikler, og lys som er fotonpartikler.

Alt levende sender ut lys som kalles biofotoner. Dette er en svært svak utstråling av fotoner fra elektromagnetiske bølger i det optiske spektrum. En organismes livsenergi gjenspeiles i mengden lys den utsondrer. I hva som kalles levende nyhøstet mat er denne utstrålingen mye kraftigere enn i død mat som er masseprodusert, langreist og bearbeidet. Den samme utstrålingen har også mennesker, de som har mer energi og overskudd og som lever i pakt med naturen har en mye kraftigere utstråling. 

Utstrålingen er usynlig for det blotte øye av oss mennesker av den enkle grunn at vi kun kan se og oppfatte en liten del av det som kalles synlige bølgelengder i det elektromagnetiske spekteret. Frekvensene til biofotoner ligger utenfor dette spekteret. Livsenergi og utstråling fra mat og andre levende ting er enkelt å se med ulike kamerateknikker som fanger opp det vi mennesker normalt ikke kan se. Her ser du at utstrålingen er radikalt annerledes for masseprodusert langreist mat i forhold til nyhøstet fersk lokal mat.

Alt er energi
Egentlig så er alt i universet energi, denne er konstant. Einstein formulerte dette med sin kjente formel E=MC2. Materie er energi og energi er materie. Energi brukes aldri opp, den går kun fra en tilstand til en annen. Energi søker å utjevne og skape balanse. Om du tar et fulladet bilbatteri og kobler det i serie med et batteri som er tomt for strøm så vil elektronene gå fra det fulle batteriet til det tomme batteriet inntil det er like mye energi i begge batteriene. Men dette vil kun skje om alle celler i det tomme batteriet er i orden og kan ta til seg energien som blir tilført.

Det samme skjer i en menneskekropp. Du kan tilføre masse energi, men kroppen tar kun opp en liten del om ikke cellene fungerer slik de skal. Dette ser du ofte hos de som har kronisk utmattelsessyndrom. De tilfører masse energi, men det kan se ut som om ingen ting virker. Det er et eksempel på forstyrrelser i energisystemene i kroppen. Om du snur på det og tilfører kroppen død mat eller dødt vann med lite livsenergi, så vil dette stjele energi fra kroppen i et forsøk på å utjevne og balansere seg. 

Du vil også bli tappet for energi i nærheten av kilder til elektromagnetisk stråling, slik som TV, datamaskiner, lysstoffrør, varmekabler, trådløse innrettinger som WI/FI og smartstrømmålere. Noen mennesker kan også tappe deg for energi, på samme måten som andre mennesker igjen kan gi deg energi. Så pass på hvem du omgåes.

Livsenergi må som en energiform følge de samme universelle lover som alle andre typer energi. Om livsenergi skal kunne strømme fra en ting til en annen er det flere sett med regler som gjelder. Her er tilstanden til sender og mottaker av livsenergien essensiell. Det er den generelle helsetilstanden til giver og mottaker som avgjør energioverførselen. 

Vann spiller en vital rolle i kroppens energipotensiale. Er du dehydrert eller inntar feil vann så vil kroppen få problemer med energisystemene. Vann er bringer og formidler av livsenergi. Jo mer dehydrert du er og feil vann du får inn i kroppen, dess større problemer vil kroppen din få med å lagre, formidle og produsere energi. Strømmen av energi gjennom vann er den samme som energistrømmen i et batteri og i kroppen. Om vannet er skadet ved at det har blitt utsatt for kjemikalier, giftstoffer eller har blitt presset gjennom rørsystemer, så vil det miste mye av sin vitalitet og energien vil ikke flyte slik den skal. Springvann og flaskevann er slikt vann, det har lite energi.