Hot
Ny
-16%
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

Yoni Egg Black Onyx - Sett i Boks

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: utopia market

799,00 kr679,00 kr

Skynde deg! Kun 0 igjen på lager!

Bruk 1.000,00 kr til gratis frakt
PRODUKTINFORMASJON
PRODUKTINFORMASJON

YONI EGG SORT ONYX - SETT i BOKS

Dette Yoni Egg settet består av 3 egg i forskjellige størrelser (S, M, L ) og er fremstilt av ekte Black Onyx (Svart Agat). Eggene kommer i en diskret gaveeske samt en enkel bruksanvisning på norsk.

Sammen med eggene får du en flaske Dr. Bronners økologiske Castile såpe, 60 ml. Såpen er basert på eteriske oljer med kun naturlige råvarer.

Svart Onyx er kjent for å balansere de maskuline og feminine sider og å fremme større kontroll over følelser og lindeskaper. Den jorder og beskytter. Brukt sammen med Rosenkvarts er den kjent for å styrke imunnforsvaret ditt. Affirmasjon: Jeg slipper emosjonelle problemer, og de blir forsiktig helbredet.

Hvilket Yoni egg du vil starte din praksis med er individuelt og har ingen ting med vekt, høyde eller alder å gjøre. Prøv deg litt frem ved å begynne med det største egget og gå nedover i størrelse ettersom hvor godt "trent" du er og om du klarer å holde på egget. I begynnelsen kan egget falle ut forholdsvis raskt, etterhvert vil man kunne klare å holde på det minste egget over litt tid. Enkelt forklart kan man si at egget faller ut når det er naturlig for kroppen å kvitte seg med det, men for å oppnå progresjon må man bruke det aktivt. Det medfølger en enkel bruksanvisning på norsk i pakken.

Eggene er hullet i den smale enden, slik at man enkelt kan feste den medfølgende tråden, før bruk.

Yoni Egg brukes med forsiktighet og på eget ansvar og risiko. Du må ikke bruke Yoni egg, uten å konferere din lege eller jordmor, dersom du er gravid eller har født i løpet av de siste 6 ukene. Det samme gjelder dersom du har unormal utflod, utslett eller betennelse i vagina. Dersom du er i tvil om du kan bruke Yoni Egg anbefaler vi alltid at du konsulterer lege, gynekolog eller jordmor på forhånd.

Dr. Bronner´s Castile såpe er en økologisk såpe som er drøy i bruk; kun noen dråper er nødvendig. Såpen er fremstilt av 100% fairtrade sertifiserte ingredienser og inneholder ingen konserveringsmidler eller kjemikalier. Den er så ren at den kan brukes som tannkrem. Ønsker du å kjøpe ekstra såpe kan dette gjøres direkte fra Ninavita

Declaration Citrus Orange: Water, Organic Coconut Oil, Potassium Hydroxide, Organic Orange Oil, Organic Olive Oil, Organic Hemp Oil, Organic Jojoba Oil, Organic Lemon Oil, Organic Lime Oil, Citric Acid.

* Certified fair trade ingredients

NB! Det er ingen bytterett /returrett på dette produktet, dersom forseglingen er brutt.

 

YONI EGG BLACK ONYX - SET

This Yoni Egg set consists of 3 eggs in different sizes (S, M, L) and is made of real Black Onyx (Black Agate). The eggs come in a discreet gift box as well as a simple user manual in Norwegian.

Along with the eggs, you get a bottle of Dr. Bronner's organic Castile soap, 60 ml. The soap is based on essential oils with only natural ingredients.

Black Onyx is known to balance the masculine and feminine sides and to promote greater control over emotions and linden creations. It ground and protects. Used with rose quartz, it is known to strengthen your immune system. Affirmation: I avoid emotional problems, and they are gently healed.

Which Yoni egg you want to start your practice with is individual and has nothing to do with weight, height or age. Try yourself a little further by starting with the largest egg and going down in size depending on how well "trained" you are and whether you can hold on to the egg. In the beginning, the egg can fall out relatively quickly, eventually you will be able to hold on to the smallest egg for some time. Simply explained, one can say that the egg falls out when it is natural for the body to get rid of it, but to achieve progression one must use it actively. A simple user manual in Norwegian is included in the package.

The eggs are the hole in the narrow end, so you can easily attach the included thread, before use.

Yoni Egg is used with caution and at your own risk. Do not use Yoni eggs without consulting your doctor or midwife if you are pregnant or have given birth in the last 6 weeks. The same applies if you have abnormal discharge, rash or inflammation in the vagina. If you are in doubt about whether you can use Yoni Egg, we always recommend that you consult a doctor, gynecologist or midwife in advance.

Dr. Bronner´'s Castile Soap is an organic soap that is widely used; only a few drops are needed. The soap is made from 100% fairtrade certified ingredients and contains no preservatives or chemicals. It is so clean that it can be used as a toothpaste. If you want to buy extra soap, this can be done directly from Ninavita

Declaration Citrus Orange: Water, Organic Coconut Oil, Potassium Hydroxide, Organic Orange Oil, Organic Olive Oil, Organic Hemp Oil, Organic Jojoba Oil, Organic Lemon Oil, Organic Lime Oil, Citric Acid.

* Certified fair trade ingredients

NB! There is no right of exchange / return on this product, if the seal is broken.

Yoni Egg Black Onyx - Sett i Boks

Yoni Egg Black Onyx - Sett i Boks

799,00 kr679,00 kr