Hot
Ny
-31%
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

Turmalin, Sort

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: utopia market

88,00 kr61,00 kr

Skynde deg! Kun 0 igjen på lager!

Bruk 1.000,00 kr til gratis frakt
PRODUKTINFORMASJON
PRODUKTINFORMASJON

SORT TURMALIN

Særdeles god kvalitet med og uten naturlige sprekker og Mica inklusjoner.

Opprinnelsesland: India
Medium pluss/stor str - 1,75-2,75cm - Særdeles god kvalitet

Sort turmalin kan transformere tunge og mørke følelser, og dra det som lenge har vært fortrengt frem til overflaten.
Når du jobber med selvutvikling kan denne stenen være uunnværlig.
Sort turmalin kan beskytte oss fra negativ energi. Mulig kraftig beskyttelse mot tung eller mørk energi, spesielt for høysensitive personer.

Chakra: Rot

SYMBOLSTEN: HØYSENSITIVSTENEN

Leveres med steinkort i farger og gaveboks/gavepose
(1 gaveboks/pose pr.ordre - det betyr at vi kan legge flere produkter i 1 gaveboks/pose)
Bilde 3 med ekstra produktinformasjon kan lastes ned gratis. Fås ikke fysisk sammen med varen.

NATURSKATT KLASSIFISERT

Dette produktet er fysisk plukket ut hos produsent/leverandør av vår ekspert på Geologi som har over 30 års erfaring.
Vi kan da trygt garantere for genuitet og kvalitet. Dette produktet får Naturskatt klasse 2(Kan ha naturlige sprekker/krakkuleringer) som er nest høyeste klassifisering. Vi klassifiserer utifra en helhetsvurdering av steinen. Uavhengig av om stenen klassifiseres som klasse 1 eller 3, er den uansett ekte.

BLACK TOURMALINE

Extremely good quality with and without natural cracks and Mica inclusions.

Country of Origin: India
Medium plus/big size - Excellent quality

Black tourmaline can transform heavy and dark emotions, and drag what has long been displaced to the surface.
When working on self-development, this stone can be indispensable.
Black tourmaline can protect us from negative energy. Possible strong protection against heavy or dark energy, especially for highly sensitive people.

Chakra: Root

Comes with stone card in colors and gift box / gift bag
(1 gift box / bag per order - this means we can put more products in 1 gift box / bag)
 

NATURAL TREASURE CLASSIFIED

This product is physically selected from the manufacturer / supplier by our expert in Geology who has over 30 years of experience.
We can then safely guarantee genuineness and quality. This product receives Natural Treasure Class 2(may have natural cracks) which is the next highest classification. We classify based on an overall assessment of the stone. Regardless of whether the stone is classified as class 1 or 3, it is genuine anyway.

Turmalin, Sort

Turmalin, Sort

88,00 kr61,00 kr