Hot
Ny
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

Shungitt Kube 5cm

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: utopia market

499,00 kr

Skynde deg! Kun 0 igjen på lager!

Bruk 1.000,00 kr til gratis frakt
PRODUKTINFORMASJON
PRODUKTINFORMASJON

SHUNGITT KUBE 5CM

Shungitt er en svart stein på over 2 milliarder år gammel, som ser ut som kull. Den har en unik struktur mellom amorf (ikke-krystallinsk) stein og grafitt. Generelt er shungitt en stein som består for det meste av små, splittede kulepartikler (98%) i krystallinsk tilstand, og en spesiell type kull som heter fullerene. Shungite kan absorbere (forurense) partikler fra luften, og har anti-bakterielle egenskaper. Den har en god evne til å holde seg fast (molekylær tiltrekning) eller med andre ord evnen til å kommunisere med andre stoffer og forsvarsegenskaper mot stråling. Steinen brukes til å beskytte mot elektro-smog, p.e. i datamaskiner.

Shungite brukes i medisinske behandlinger siden det 18. århundre. Peter den store var grunnleggeren av det første russiske SPA-anlegget i Karelen. Der brukte han vannrensende egenskaper av shungitt som han selv hadde opplevd. Han forsynte også Shungitt for å lage renset vann for den russiske hæren. De anti-bakterielle egenskapene til shungitt har blitt bekreftet av moderne testmetoder.

Produktspesifikasjoner

Størrelse cm 5x5x5cm

Materiale Mineral
NB: Vær forsiktig med bruk av harde gjenstander på Shungitt, kan lett ripes opp.
Denne kuben er av veldig god kvalitet, men noe småriper må påberegnes

STEINKORT - SHUNGITT - MIRAKELSTEINEN
Leveres med steinkort med bilde.

SHUNGITE CUBE 5CM

Shungite is a black rock over 2 billion years old, which looks like coal. It has a unique structure between amorphous (non-crystalline) stone and graphite. In general, shungite is a rock that consists mostly of small, split spherical particles (98%) in the crystalline state, and a special type of coal called fullerene. Shungite can absorb (pollute) particles from the air, and has anti-bacterial properties. It has a good ability to hold on (molecular attraction) or in other words the ability to communicate with other substances and defense properties against radiation. The stone is used to protect against electro-smog, p.e. in computers.

Shungite has been used in medical treatments since the 18th century. Peter the Great was the founder of the first Russian SPA facility in Karelia. There he used water-purifying properties of shungite that he himself had experienced. He also supplied Shungitt with purified water for the Russian army. The anti-bacterial properties of shungitis have been confirmed by modern test methods.

Product specifications
Notice: Be careful when using hard objects on Shungitt, it can easily be scratched.
This cube is of very good quality, but some small scratches must be expected

Size cm 5x5x5cm

Mineral Materials

STONE CARD - SHUNGITT - MIRACLE STONES
Comes with stone card with picture

Shungitt Kube 5cm

Shungitt Kube 5cm

499,00 kr