Hot
Ny
-33%
Forhåndsbestille
Utsolgt på lager

Fluoritt Grønn

PRODUKTTYPE:

LEVERANDØR: utopia market

79,00 kr53,00 kr

Skynde deg! Kun 0 igjen på lager!

Bruk 1.000,00 kr til gratis frakt
PRODUKTINFORMASJON
PRODUKTINFORMASJON

FLUORITT GRØNN
Stor størrelse - 15-24 gram - Særdeles god kvalitet(derav pris)

Kan fjerne roms negative energi og omdanne den til universal lys og kjærlighet.

Grønn Fluoritt er nært forbundet med hjertechakraet. Grønn Fluoritt gir støtte for alt hjerte- og følelsesrelatert, og er perfekt for folk som sliter med hjertesorg eller sorg.
Regenerere hjertechakraet, noe som gjør ting mye klarere fra et følelsessynspunkt.

En sten for de som trenger kontroll. Alt skal være i orden og hvis uorden, blir man stressa eller sliten. Grønn Fluoritt støtter i det å ha kontroll og støtter også evnen til å tilegne seg læring i studiesammenheng e.l.

Chakra: Hjerte

Leveres med steinkort i farger og gaveboks/gavepose

NATURSKATT KLASSIFISERT

Dette produktet er fysisk plukket ut hos produsent/leverandør av vår ekspert på Geologi som har over 30 års erfaring.
Vi kan da trygt garantere for genuitet og kvalitet. Dette produktet får Naturskatt klasse 1(men er skjør og får lett riper) som er høyeste klassifisering. Vi klassifiserer utifra en helhetsvurdering av steinen. Uavhengig av om stenen klassifiseres som klasse 1 eller 3, er den uansett ekte.

FLUORITE GREEN
Large size - 15-24 grams - Very good quality (hence price)

Can remove the negative energy of space and transform it into universal light and love.

Green Fluorite is closely associated with the heart chakra. Green Fluorite provides support for all things heart and emotional, and is perfect for people struggling with heartache or grief.
Regenerate the heart chakra, which makes things much clearer from an emotional point of view.

A stone for those who need control. Everything must be in order and if it is out of order, you become stressed or tired. Green Fluorite supports having control and also supports the ability to acquire learning in a study context, etc.

Chakra: Heart

Comes with stone card in colors and gift box / gift bag

NATURE TREASURE CLASSIFIED

This product is physically selected from the manufacturer / supplier by our expert in Geology who has over 30 years of experience.
We can then safely guarantee genuineness and quality. This product receives Nature Treasure Class 1(but is fragile and can easily get scratched), which is the highest classification. We classify based on an overall assessment of the stone. Regardless of whether the stone is classified as class 1 or 3, it is genuine anyway.

Fluoritt Grønn

Fluoritt Grønn

79,00 kr53,00 kr