De aller fleste mennesker i den vestlige verden har en kropp som har for lav pH. Forskere viser til at feil pH er årsak til ca, 85% av alle livsstilssykdommer. Kroppen er veldig sensitiv til pH og virker kun normalt om pH verdien er riktig. Kroppens helende prosesser og evne til å lege og reversere kronisk sykdom starter først når kroppen er brakt tilbake til en svakt alkalisk tilstand!  

Et surt miljø gir grobunn for flere lidelser og sykdommer og du vil også kunne lide av kronisk betennelse, som igjen er den underliggende årsaken til en rekke sykdommer. Dette er det viktig å være klar over for de som kjemper med kronisk sykdom, eller ønsker å forebygge livsstilssykdommer.

Bearbeidet mat, usunt kosthold, fraværet av kontakt med elementer i naturen, stress og bekymringer vil sette kroppen din i en stadig syrligere tilstand. Dette gjør også at livsviktige  mineraler blir tappet fra kroppen din i et forsøk på å nøytralisere og eliminere syreoverskudd.

Dette er noen vanlige symptomer i en sur kropp

 • Osteoporose
 • Hudproblemer, eksem, kviser, utslett
 • Immunsvikt
 • Sinusproblemer
 • Leddsmerter og verkende muskler
 • Slitasjegikt
 • Overflødig slimdannelse
 • Kronisk utmattelse
 • Kroniske betennelser
 • Blære og nyreinfeksjoner
 • Skade i blodårer på grunn av syre og plakk, økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag 
 • Stoffskifteproblemer, kroppen tar ikke opp jod på riktig måte ved feil pH
 • Nevrologiske tilstander som Alzheimers, Parkinsons og demens
 • Diabetes
 • Brystsmerter
 • Candida og gjærinfeksjoner
 • Kronisk hoste
 • Mageproblemer inkludert oppblåsthet, fordøyelsesbesvær, og overflødig gass
 • Vektøkning eller fedme
 • Redusert mental klarhet
 • Allergier
 • Sensitivt tannkjøtt
 • Isjias og stiv nakke
 • Værsyk
 • Kreft


I 1923 oppdaget den tyske biokjemikeren, Dr. Otto Warburg årsaken til kreft. Han fikk Nobelpris i 1931. Dr. Warburg viste til at hovedårsaken til kreft var endring av oksygennivået i celler som følge av en sur kropp. Når pH blir lav vil dette fortrenge og hindre tilgang til oksygen. Cellenes ATP eller energiproduksjon blir redusert og cellestoffskifte blir svekket. Veksten av visse kreftceller er en gjæringsprosess av sukker som starter ved fravær av oksygen. Det er også derfor sukker er svært skadelig. Sukker er supermat for kreftceller. Sukker er ikke bare rent sukker, det er også alle de raske karbohydrater du spiser som omdannes til blodsukker.

Hva er pH
pH er en målemetode som viser konsentrasjonen av hydrogen-ioner i organiske materialer og væsker. Som eksempel er bønder og gartnere opptatt av pH verdien i jorden. De som driver med akvariefisk måler pH i vannet og justerer den til riktige verdier slik at fisken får optimale leveforhold, blir pH feil vil fisken bli syk og dør.

Surt eller alkalisk bestemmes enkelt forklart av elektrisitet, pluss og minus
pH måles på en skala fra 0-14. pH 0 er surt og pH 14 alkalisk. Forskjellen i pH-verdien ligger i antallet ioner. Ved pH 7 er det likevekt av positive H+ ioner og OH- negative ioner. Ved pH verdier over 7 er miljøet alkalisk på grunn av høyere antall OH- negative ioner. Ved lavere verdi enn pH 7 er miljøet surt på grunn av en høyere konsentrasjon av H+ positive ioner. pH-skalaen er logmetrisk, slik at en forandring av pH verdien med en tilsvarer en forandring av antallet ioner x 10. Dette medfører at oppløsningen er 10 ganger mer alkalisk eller surere.

Vann med pH 7 som man sier er nøytralt har likevekt av pluss og minus ioner. Vev og kroppsvæsker skal være svakt alkaliske, eller forklart på en annen måte, ha et overskudd av OH- negative ioner. Magesekken skal være sur, eller forklart på en annen måte ha et overskudd av H+ pluss ioner.

Alkalisk kropp med riktig pH = god helse
For at du skal kunne ha en sunn og frisk kropp må pH-verdien være innenfor en ramme fra 7,35 til 7,45. Verdier under dette gir sykdom. Dersom pH-verdien i blodet går under 6,8 vil kroppens celler slutte å regenerere og du kan risikere å dø. Kroppen bruker derfor de resurser den har aller først til å nøytralisere syren i blodet ditt, deretter kommer de livsviktige organene dine. 

Forskning viser at kroppens selvhelbredende mekanisme blir satt ut og lar seg ikke trigge om kroppen er sur. Det konstateres at sykdom har store problemer med å manifestere seg og overleve i en kropp som har et alkalisk miljø. Den samme forskningen viser også at sykdom trives og utvikler seg raskt i et surt miljø. Dersom du har et helseproblem er det også høyst sannsynlig at kroppen din har blitt sur. 

Et syrebasert miljø reduserer kroppens evne til å ta opp livsviktige vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer. Cellenes energiproduksjon går ned, cellenes naturlige regenerative prosesser stopper opp, kroppens evne til å avgifte og skille ut gift og tungmetaller går drastisk ned. Kreftceller utvikler seg raskt og stortrives i et surt oksygenfattig miljø.

Feil pH er noe av grunnen til at mange får osteoporose - når viktige mineraler som kalsium, natrium, magnesium og kalium blir tappet fra kroppen, blir den enda surere. Når pH-verdien blir feil vil mikrober, virus, sopp, mugg og bakterier øke drastisk i omfang i kroppen. Et surt miljø påvirker alle kroppens organer som, hud, tarm, hjerne, bein, lunger, lever, nyrer og hjerte, etc.

Et surt miljø er ensbetydende med alvorlig sykdom, tidlig aldring og er ekstremt kreftfremkallende. Til tross for at dette er helt avgjørende for vår helse er ikke dette noe leger innenfor det offentlige helsetilbudet lærer noe om. Det er kun leger som jobber med en forståelse for hvordan elementer i naturen samspiller som har kunnskap om dette.

Det er flere faktorer som påvirker pH-verdien i kroppen din

 • Lever du under stress og har en hektisk hverdag og sjeldent får hentet deg inn? 
 • Drikker du vann som er negativt ladet fra naturen eller positivt ladet vann?
 • Spiser du nyhøstet, fersk basedannende mat som har høy livsenergi?
 • Puster du inn vital frisk luft ute i naturen med overskudd av negative ioner?
 • Er du i kontakt med bakken og får tilført minus eller ikke?
 • Er mineralbalansen i kroppen din riktig? 
 • Er fettsyrebalansen i cellene dine optimal?